Forum MG Rover

regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.s-part.pl i prowadzony jest przez firmę S-PART Piotr Śmiałkowski z siedzibą ul. ks. Piotra Skargi 118, 95-200 Pabianice, powiat pabianicki woj. Łódzkie Polska, identyfikujący się numer NIP 7311788749 oraz REGON 100535011.

I Składanie zamówień

1. Sklep internetowy S-PART zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów w następujących formach sprzedaży: 
- za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.s-part.pl oraz drogą mailową pod adresem sklep@s-part.pl 24h, 
- telefonicznie pod numerem telefonu 504 256 956 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dniach od poniedziałku do piątku, 
- osobiście w siedzibie firmy o wcześniej uzgodnionej i potwierdzonej porze.

2. W celu zakupienia towarów oferowanych przez Sklep, nie jest konieczna rejestracja, jednakże założenie konta ułatwia ponowne dokonanie zakupów.

3. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie po raz pierwszy mogą otrzymać wiadomość drogą elektroniczną lub Sklep skontaktuje się z nimi telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia oraz danych osobowych klienta.

4. Przyjęcie do realizacji poprzedza złożenie zamówienia oraz akceptacja przez klienta regulaminu Sklepu, co jest warunkiem koniecznym dla dalszej realizacji zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową lub drogą mailową, zostanie wygenerowana wiadomość elektroniczna zawierająca link do potwierdzenia zamówienia. Brak wiadomości oznaczać będzie, że zamówienie nie zostało poprawnie złożone lub podany w wiadomości adres mailowy jest niepoprawny. W celu dalszej realizacji niezbędne jest zgłoszenie tego do obsługi sklepu lub złożenie zamówienia ponownie.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o przewidywanym okresie oczekiwania.

7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Jednocześnie Sklep zastrzega możliwość wycofania sprzedaży, w przypadku wyczerpania zapasów towarów objętych promocją, nawet po zamówieniu przez klienta towaru. W przypadku przelania ceny towaru przez klienta, pieniądze za ten towar zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

9. W uzasadnionych przypadkach Sklep rezerwuje sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia. W przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie, będzie wymagana zaliczka lub przedpłata.

II Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie internetowym, a także w procesie rejestracji konta, procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym - przetwarzane są przez firmę S-part Piotr Śmiałkowski z siedzibą ul. ks. Piotra Skargi 118, 95-200 Pabianice, powiat pabianicki woj. Łódzkie Polska, identyfikujący się numer NIP 7311788749 oraz REGON 100535011, który jest Administratorem danych.

2. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.s-part.pl, które wymagają podania danych osobowych. Firma
S-part Piotr Śmiałkowski przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym www.s-part.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w dziale następującym pod nazwą „Newsletter” niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego
www.s-part.pl poświęconej Polityce Prywatności.

III Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera poprzez jego subskrypcję. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail biuletynu informacyjnego firmy S-part Piotr Śmiałkowski oraz wiadomości zawierających treści marketingowe oraz informacje firmy S-part Piotr Śmiałkowski, jak też jej partnerów biznesowych. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego www.s-part.pl

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient Sklepu internetowego ma prawo do rezygnacji z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, poprzez odznaczenie właściwej opcji na stronie internetowej Sklepu lub poprzez kontakt z administratorem serwisu.

IV Polityka Prywatności

1. Definicje użyte w Polityce Prywatności serwisu www.s-part.pl :

 • Administrator - S-part Piotr Śmiałkowski z siedzibą ul. ks. Piotra Skargi 118, 95-200 Pabianice, powiat pabianicki woj. Łódzkie Polska,
 • Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.s-part.pl prowadzony przez Administratora,
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczeg
ólnych oferowanych usług, a także informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. Dane osobowe wszystkich os
ób korzystających z Serwisu, w tym również adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, czyli osoby nieposiadające profilu w Serwisie przetwarzane są przez Administratora.

5. Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, zamówień produkt
ów w ramach usług oferowanych przez Sklep internetowy, udostępniania innych ofert – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zgodna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. W przypadku zakupów dokonanych bez rejestracji w Sklepie internetowym, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, zgodna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

7. Dane osobowe dla celów obsługi reklamacji są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

8. Firma S-part Piotr Śmiałkowski w celach analitycznych i statystycznych może przetwarzać dane osobowe, jako uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, poprzez prowadzenie analiz aktywnoś
ci Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

9. Aktywność Użytkowników w Sklepie internetowym www.s-part.pl, w tym ich dane osobowe, są rejestrowane w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Administrator przetwarza dane r
ównież w celach technicznych dlatego też dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, w szczególności w związku z zapewnieniem bezpiecznego przechowywania danych, wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, a także ochrony przez nadużyciami i atakami.

10. Osoby, które założyły konto w sklepie internetowym www.s-part.pl
przede wszystkim w celu ułatwienia obsługi ich zamówień, proszone są o podanie niezbędnych danych. Dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

11. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych podanych dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO.

12. Podstawą prawną przetwarzania dla celów analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywnoś
ci Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

13. Złożenie zam
ówienia przez Użytkownika Sklepu internetowego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

14. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez mail lub drogą telefoniczną. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

15. Dane osobowe Administrator przetwarza w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony kontakt, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe Administrator może przetwarzać dla celów analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu doskonalenia funkcjonalności Sklepu internetowego www.s-part.pl.

16. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej. Wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

17. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownik
ów, gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej dopasowanej do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie wycofania tej zgody.

18. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środk
ów komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy S-part Piotr Śmiałkowski polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu firmy S-part Piotr Śmiałkowski, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

19. Pliki cookies to pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

20. Administrator wykorzystuje cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plik
ów cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane w to identyfikator sesji na czas trwania sesji, uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji, trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub dłużej, pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji, pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, czyli analityki danych, w tym cookies Google Analytics.

21. Administrator wykorzystuje r
ównież pliki cookies do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

22. Administrator przetwarza dane osobowy przez okres zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zam
ówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

23. Każdemu z użytkowników Sklepu internetowego www.s-part.pl

przysługują uprawnienia określone w niniejszej Polityce Prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

24. Użytkownikom przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, kt
órym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

25. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

26. Użytkownikom przysługuje prawo do sprostowania, a na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeś
li są niekompletne lub uległy zmianie.

27. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych, a na tej podstawie można żądać usunięcia danych, kt
órych przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

28. Użytkownikom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na kt
óre wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

29. Użytkownikom przysługuje prawo do przenoszenia danych, a na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, kt
órej one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

30. Użytkownikom przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, a osoba, kt
órej dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

31. Użytkownikom przysługuje prawo sprzeciwu wobec innych cel
ów przetwarzania danych, a osoba której dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

32. Użytkownikom przysługuje prawo wycofania zgody, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, kt
órej dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

33. Użytkownikom przysługuje prawo do skargi, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, kt
órej dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

34. Użytkownikom przysługuje prawo do skargi, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, kt
órej dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

35. Wniosek dotyczący realizacji praw danych podmiotów związanych z przetwarzaniem danych osobowych można złożyć w formie elektronicznej na mail kontaktowy Sklepu internetowego lub pisemnie na adres firmy S-part Piotr Śmiałkowski.

36. Wniosek powinien powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, a przede wszystkim z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie, jakich cel
ów przetwarzania dotyczy żądanie.

37. Odpowiedź Administratora danych następuję w ciągu 30 dni od momentu otrzymania, a w przypadkach skomplikowanych z tytułu warunków technicznych Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

38. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczeg
ólności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy w związku z realizacją zamówienia, agencje marketingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

39. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, kt
óre zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

40. Ochrona danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jest odmienna od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nade wszystko z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, zapewniając najwyższe standardy klauzul i reguł.

41. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w spos
ób bezpieczny, a przede wszystkim zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

42. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środk
ów bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

43. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email lub adres korespondencyjny firmy S-part Piotr Śmiałkowski zawarty w Regulaminie Sklepu Internetowego www.sklep@s-part.pl

V Ceny towarów i formy płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

2. Sklep zastrzega możliwość zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji na dane towary bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Klient zamawiający towary może wybrać następujące formy płatności:

 • płatność przy odbiorze, a należność pobiera kurier,

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu BRE Bank(mBank) 22114020040000300243949826,

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT na firmę, niezbędne jest oznaczenie w dodatkowym oknie formularzu rejestracyjnym i wpisanie numeru identyfikacyjnego NIP oraz zaznaczenie stosownej opcji. W przypadku zamówień mailowych lub zamówień dla klientów nie posiadających konta Sklepu internetowego, niezbędne jest wyraźne zaznaczenie chęci wystawienia faktury VAT wraz z podaniem danych niezbędnych do ich jej wypełnienia.

5. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

VI Dostawa i czas realizacji zamówień

1. Jeżeli towar z potwierdzonego zamówienia jest aktualnie dostępny w magazynie Sklepu, zostanie on wysłany w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania potwierdzenia przez klienta.

2. W wypadku gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie, przybliżony termin realizacji zamówienia zostanie podany drogą mailową lub telefonicznie.

3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu. Wysyłka towarów będzie realizowana niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5. Jeżeli zostało to uzgodnione z klientem możliwa jest również wysyłka w innym, ustalonym terminie, a także odbiór osobisty wcześniej zamówionego towaru w siedzibie firmy.

6. W celu bezpieczeństwa realizacji zamówień Sklep prosi o sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, zwracając w szczególności uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, zniszczone, należy otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzić zawartość, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

7. Sklep realizuje zamówienia poprzez przesyłki kurierskie - DPD z gwarancją dostawy od 24 do 48 godzin w następujących cenach:

 • przesyłka kurierska pobraniowa do 31 kg 24 zł,

 • przesyłka kurierska przedpłaceniowa do 31 kg 15 zł,

 • przesyłka kurierska na terenie Unii Europejskiej od 20 EUR,

 • przesyłka pocztowa polecona przedpłaceniowa na terenie Unii Europejskiej od 5 EUR.

VII Polityka jakości

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe i posiadają oznaczenia producenta. Ponadto znaczna liczba produktów oferowanych w sklepie jest klasyfikowana wg GVO jako „części oryginalne”. Należą do nich wszystkie części oznaczone w opisie jako MF Rover, Land Rover lub OE. Ponadto niektóre produkty firm: Lucas, Valeo, TRW, Wabco, ATE, Lemforder, Bosch, Dunlop, Sachs, Champion, NGK, etc. również są klasyfikowane wg definicji GVO jako "oryginalne części zamienne”. Warto nadmienić, że klasyfikacja jakości części w sklepie S_PARTprzewyższa standardy oznakowania GVO, tzn. oferowane części ORYGINALNE dostarczane wyłącznie są w oryginalnym opakowaniu MG ROVER/Land Rover/, itd. Nie sprzedajemy części OE jako oryginalnych! 

2. Definicja oryginalnych części zamiennych wg GVO: 
Części zamienne o tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów dla produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów.

Pozostałe oferowane produkty oznaczone w opisie jako 'zamiennik' stanowią 'części zamienne o porównywalnej jakości' Oferowane w sklepie zamienniki są starannie wyselekcjonowane spośród wielu dostępnych na rynku europejskim. Świadomie nie sprzedajemy części, których jakość nie spełnia naszych oczekiwań. W szczególności dotyczy to elementów ukł. kierowniczego i zawieszenia, które na polskich drogach wystawione są na ciężką próbę. 
Definicja 'części zamiennych o porównywalnej jakości' wg GVO: 
Części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.

VIII Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta 12 miesięcy. Wszystkie oferowane na stronach Sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

2. Każdemu klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

3. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia.

4. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

5. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w magazynie Sklepu. 
W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sklep zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.

6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

7. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada sprzedanego produktu jest nieistotna.

8. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może żądać wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep zobowiązuje się wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę we właściwym dla danej części czasie. Sklep zastrzega możliwości odmowy żądania naprawienia części wadliwej w sposób wybrany przez klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Sklep odpowiada za sprzedane produkty z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), który stwierdzi wadę produktu przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego produktu, Sklep odpowiada tak jakby wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta.

10. Sklep odpowiada za produkty z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu sprzedaży.

11. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy z tytułu rękojmi zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.

12. Zakupiony towar, który nie jest zgodny z zamówieniem powinien zostać niezwłocznie zgłoszony drogą telefoniczną lub poprzez adres mailowy Sklepu. Sklep na swój koszt, najszybciej jak to będzie możliwe wymieni towar na właściwy. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w Sklepie lub u dostawcy. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sprzedający zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

IX Odstąpienie od zamówienia i zwrot towaru przez konsumenta

1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów przesyłki w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, z zastrzeżeniem następujących punktów regulaminu oraz tego, iż nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy określony w niniejszym regulaminie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów takiej przesyłki.

3. W przypadku przedpłat, kwota zwracana zostanie powiększona o odsetki ustawowe. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

5. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie od momentu zgłoszenia zwrotu. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sklep zaleca wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej, który jest integralną częścią regulaminu. Zwracany towar należy odesłać na adres firmy wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na w formie pisemnej:

S-PART ul. ks. Piotra Skargi 118, 95-200 Pabianice

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, 
- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb, 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
- w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
- zawartej w drodze aukcji publicznej.

X WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy: 

S-PART
ul. ks. Piotra Skargi 118,
95-200 Pabianice
sklep@s-part.pl

Ja ............................................................ 
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 
.................................................................................................................. 
numer paragonu.................................................................. 
data zawarcia umowy ......................................................... 
data odbioru ..................................................................... 


Imię i nazwisko................................................................... 
Adres............................................................................. 
Data.............................................................................. 

Formularz zwrotu do pobrania w formacie PDF

XI Postanowienia końcowe

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie S-PART są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

3. Wszelkie zdjęcia części są umieszczone w celach poglądowych i mogą odbiegać od stanu faktycznego produktu.

4. Znaki towarowe, loga producentów oraz nazwy użyte na stronach sklepu, należą do ich prawowitych właścicieli, użyte zostały jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów lub w celach informacyjnych. 

5. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży. 

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

_____________________________________________________________________________ 

 
stat4u